Prislista

Utprovning av sadel på Mustang                                                              500:-

Utprovning av sadel hemma                                                                    1000:-

Omstoppning av sadel, 1:a efter köp (Inom sex månader)                        500:-

Omstoppning av sadel köpt på MUSTANG                                                750 – 1000:-

Omstoppning av sadel ej köpt på MUSTANG                                             1200 – 1500:-

Helomstoppning (byte av all ull) av sadel köpt på MUSTANG                    2000:-

Helomstoppning av sadel ej från MUSTANG                                              2500:-

Kontroll av sadel ej köpt på MUSTANG                                                      500:-

FLAIR-justering med häst                                                                          400:-

FLAIR-justering utan häst                                                                          300:-

Milersättning från Mustang                                                                       25:-/mil

Bomändring                                                                                               1500:-