Utprovning av sadel på Mustang                                                                        500:-

Utprovning av sadel hemma                                                                              1000:-

Omstoppning av sadel, 1:a efter köp (Inom sex månader)                          500:-

Omstoppning sadel köpt på MUSTANG                                                              750 – 1000:-

Omstoppning sadel ej köpt på MUSTANG                                                        1200 – 1500:-

Helomstoppning (byte av all ull) sadel köpt på MUSTANG                            2000:-

Helomstoppning sadel ej från MUSTANG                                                           2500:-

Kontroll av sadel ej köpt på MUSTANG                                                                 500:-

FLAIR-justering med häst                                                                                         400:-

FLAIR-justering utan häst                                                                                        300:-

Milersättning från Mustang                                                                                     25:-/Mil

Bomändring                                                                                                              1500:-