Hembesök

Har du probelm att ta dig till oss?

Då kommer vi ut till dig! 

Vi rekomenderar alltid att du/ni kommer till oss, då vi har störst lager på plats, men har ni inte möjlighet till det så kommer vi gärna ut till er! 


 

Priser vid hembesök: 

Vid hembesök betalas det en gundavgift på 1000kr/ekipage plus 45kr/mil (milersättningen delar alla på). Har du fler än en häst betalar du ändå bara en grundavgift.
Är ni fem eller fler i samma stall får ni 500kr i rabatt per ekipage. 

Efter grundaviften på 1000kr tillkommer kostanden för vad vi ska göra: 

Utprovning                                                                                                  600:-                      

Omstoppning av sadel, 1:a efter köp (Inom sex månader)                           600:-

Omstoppning av sadel köpt på MUSTANG                                                   900:-

Omstoppning av sadel ej köpt på MUSTANG                                               1200:- 

Kontroll av sadel ej köpt på MUSTANG                                                        600:-

Kontroll av sadel köpt på MUSTANG                                                            500:-

FLAIR-justering med häst                                                                            500:-

Milersättning                                                                                               45kr/mil (delas på alla)

Timpenning ridskola                                                                                     1000kr/timmen per sadelutprovare

 


 - - Är ni fem eller fler i samma stall får ni 500kr i rabatt per ekipage - -