Prislista

OBS! På helger och röda dagar tillkommer det 500kr per besök. 

Utprovning av sadel på Mustang                                                                   950:-  Önskas man prova ut mer än en typ av sadel, (t ex. både hopp- och dressyrsadel) till samma häst blir det två utprovningsavgifter. 

Priser vid hembesök                                                                                           Klicka här!                        

Omstoppning av sadel, 1:a efter köp (Inom sex månader)                   800:-

Omstoppning av sadel köpt på MUSTANG                                                 1100:-

Omstoppning av sadel ej köpt på MUSTANG                                              1700:-

Helomstoppning (byte av all ull) av sadel köpt på MUSTANG              2500:-

Helomstoppning av sadel ej från MUSTANG                                                3000:-

Kontroll av sadel ej köpt på MUSTANG                                                          400- 600:-

Kontroll av sadel köpt på MUSTANG                                                              300-500:-

FLAIR-justering med häst                                                                                   500:-

FLAIR-justering utan häst                                                                                   300:-

Bomändring                                                                                                           1500:-

Byte av koppjärn Ikonic  (inklusive nytt järn)                                             800:-