Prislista

OBS! På helger och röda dagar tillkommer det 500kr per besök. 

Utprovning av sadel på Mustang                                                                   600:-

Priser vid hembesök                                                                                           Klicka här!                        

Omstoppning av sadel, 1:a efter köp (Inom sex månader)                   600:-

Omstoppning av sadel köpt på MUSTANG                                                  950-1200:-

Omstoppning av sadel ej köpt på MUSTANG                                              1500:-

Helomstoppning (byte av all ull) av sadel köpt på MUSTANG              2000:-

Helomstoppning av sadel ej från MUSTANG                                                2500:-

Kontroll av sadel ej köpt på MUSTANG                                                          400- 600:-

Kontroll av sadel köpt på MUSTANG                                                              300-500:-

FLAIR-justering med häst                                                                                   500:-

FLAIR-justering utan häst                                                                                   300:-

Bomändring                                                                                                           1500:-

Byte av koppjärn Ikonic  (inklusive nytt järn)                                             800:-