Priser Hembesök

Vid hembesök betalas det en gundavgift på 1000kr/ekipage plus 45kr/mil.

Efter grundaviften på 1000kr tillkommer kostanden för vad vi ska göra: 

Utprovning                                                                                                             600:-                      

Omstoppning av sadel, 1:a efter köp (Inom sex månader)                  600:-

Omstoppning av sadel köpt på MUSTANG                                                 950-1200:-

Omstoppning av sadel ej köpt på MUSTANG                                             1500:- 

Kontroll av sadel ej köpt på MUSTANG                                                         400-600:-

Kontroll av sadel köpt på MUSTANG                                                              300-500:-

FLAIR-justering med häst                                                                                    500:-

Milersättning                                                                                                           45kr/mil (delas på alla)

Timpenning ridskola                                                                                           1000kr/timmen per sadelutprovare