Prislista

Utprovning av sadel på Mustang                                                              500:-

Grundavgift hembesök                                                                            1000:- (Plus ev. provning eller stoppning)

Omstoppning av sadel, 1:a efter köp (Inom sex månader)                        500:-

Omstoppning av sadel köpt på MUSTANG                                                850 – 1000:-

Omstoppning av sadel ej köpt på MUSTANG                                             1500:-

Helomstoppning (byte av all ull) av sadel köpt på MUSTANG                    2000:-

Helomstoppning av sadel ej från MUSTANG                                              2500:-

Kontroll av sadel ej köpt på MUSTANG                                                      500:-

FLAIR-justering med häst                                                                          400:-

FLAIR-justering utan häst                                                                          300:-

Milersättning från Mustang                                                                       35:-/mil

Bomändring                                                                                               1500:-

OBS! Grundavgiften för hembesöken räknas alltid plus eventull provning eller stoppning!