Priser Hembesök

Vid hembesök betalas det en gundavgift på 1000kr/ekipage plus 55kr/mil. 
Vi åker endast på hembesök vid 4 ekipage eller fler.


Efter grundaviften på 1000kr tillkommer kostanden för vad vi ska göra: 

Utprovning                                                                                                            950:-                      

Omstoppning av sadel, 1:a efter köp (Inom sex månader)                 800:-

Omstoppning av sadel köpt på MUSTANG                                               1100:-

Omstoppning av sadel ej köpt på MUSTANG                                           1700:- 

Kontroll av sadel ej köpt på MUSTANG                                                       400-600:-

Kontroll av sadel köpt på MUSTANG                                                            300-500:-

FLAIR-justering med häst                                                                                  500:-

Milersättning                                                                                                          55kr/mil (delas på alla)

Timpenning ridskola                                                                                           1000kr/timmen per sadelutprovare